Rychlé, čisté a efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti!!
Dryzone je účinný injektážny krém do stien a múrov, najmodernejšia ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti s jednoduchou aplikaciou!

DRYZONE - nejmodernější ochrana proti vzlínající vlhkosti, sanace vlhkého zdiva, izolace.

Prečítajte si novinky o izolácii proti vzlínajúcej vlhkosti, systéme Dryzone

Zbavte sa vlhkých stien, múrov i základov, použite injektážny systém Dryzone - systém pre izoláciu a sanáciu vlhkého muriva. Prečítajte si naše novinky a nezabudnite si pozrie aj ďalšie časti nášho webu.


Novinka: Použitie Dryzone v murovacích systémoch Ytong a Porotherm!

Tehlové bloky typu Porotherm

U tohto murovacieho systému sú maltové špáry väčšinou príliš úzke a preto by bolo ťažké vŕtať priamo do špáry. Zároveň by bolo málo priestoru pre správny prienik krému Dryzone. V tomto prípade je najlepšie vŕtať aplikačné otvory trochu nad špáru. Dryzone si potom sadne na maltovú vrstvu, vsiakne sa do nej a dôjde k správnemu rozprestreniu.
Vŕtanie pozri obrázok 1, rozmiestnenie viď obr 3.

Pórobetonové tvárnice typu Ytong

U tohto murovacieho systému je možné vŕtať ako priamo do tvárnice, tak aj do maltové špáry. Preferuje sa vŕtanie do špáry. Určité obmedzenia nastávajú u nových tvárnic a novej malty. Tu býva vysoká zásaditosť oboch materiálov (neplatí pre staré). Dryzone tu funguje rovnako dobre ako v iných materiáloch, ale znižuje sa jeho schopnosť prenikania v podklade. V tomto prípade sa odporučuje zmeniť rozstup aplikačných otvorov z 12 cm na 10 cm. Potom bude všetko OK.

Všeobecne a alkalite:

Alkalita novej malty máva pH 13, keď je malta 100 rokov stará, tak má pH 9. Zo skúseností môžeme odhadovať, že pH klesá počas prvého roka z 13 na 12. Toto je pomerne značný rozdiel, pretože pre pH je stupnica logaritmická, čo znamená, že zníženie pH z 13 na 12 zodpovedá približne 10ti násobnému rozdielu v koncetrácii. A to stačí na správne prenikanie Dryzone do múrov.
 
Do 1 roku používajte 10 cm rozostupy.

V reálnej situácii rozsah zníženia pH bude závisieť na na rôznych faktoroch napr zloženie malty, miestnej situácii atď Je teda ťažké určiť nejaký presný časový interval. Pre istotu je lepšie počítať s horšou variantou a u mált do 5tich rokov používať 10 cm rozostupy, nad 5 rokov 12 cm rozostupy.

Všeobecne sa však dá povedať, že sa v prevažnej väčšine rekonštruujú domy staršie 5tich rokov.

 
 

Kontaktujte nás

Ak sa venujete sanácii a izolácii stien (muriva, základov, domov) proti vzlínajúcej vlhkosti a máte záujem o systém Dryzone, krém na sanáciu vlhkého muriva, neváhajte a kontaktujte nás. Pomôžeme vám s riešením, vypočítame potrebné množstvo i náklady a radi vám pomôžeme s prípravou aj zaškolením. Kontaktujte nás formulárom nižšie, alebo na tel. 0907 756 015.