Rychlé, čisté a efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti!!
Dryzone je účinný injektážny krém do stien a múrov, najmodernejšia ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti s jednoduchou aplikaciou!

DRYZONE - nejmodernější ochrana proti vzlínající vlhkosti, sanace vlhkého zdiva, izolace.

Dryzone a konkurenčné materiály

Úspech materiálu Dryzone nevyhnutne priniesol nadbytok podobných produktov. Ale pretože je Dryzone chránený patentom, žiadny z týchto produktov nemôže mať výhody jedinečného zloženia Dryzone.


Firemné a nezávislé testy ukazujú, že Dryzone je omnoho účinnejší, ako podobne vyzerajúce produkty slúžiace ku kontrole vzlínajúcej vlhkosti.


Prienikové charakteristiky

Jedným z testovaných parametrov sú tzv. prienikové charakteristiky. Pre vizualizáciu rozptylu Dryzone a konkurenčných produktov sme použili jednoduchý test. Na saturovanú tehlu sme naniesli 2ml každého výrobku a po dobu 6-tich týždňov sme pozorovali rozšírenie vodoodpudivej zóny.

Podľa nameraných hodnôt sa Dryzone rozptyluje 2,5 krát ďalej ako ostatné porovnávané krémy.

 

Test absorpcie

Absorpcia vody v tehlových blokoch bola meraná položením do plytkej vody (zásobník na cca 4 mm vody). Váha vsiaknutej vody bola pravidelne meraná. Z takto získaných údajov bol zostavený graf absorpcie. Naviac boli urobené fotografie a video (s časovým oneskorením), z ktorých je zrejmý postup vzlínajúcej vlhkosti v závislosti na čase.

Údaje ukazujú priepastný rozdiel medzi absorpciou vody u testovaných vzoriek ošetrených materiálom Dryzone a konkurenčným krémom.